Informace o spolku

Název

Spolek pro zachování historického dědictví obce Křelov-Břuchotín

Sídlo

Květinová 155/27, 783 36 Křelov-Břuchotín

Identifikační číslo

09155082

Právní forma

Spolek

Bankovní spojení

295815409/0300

Členové

Radek Vysloužil - předseda
Šárka Muráriková - místopředseda
Jana Vysloužilová - pokladník-hospodář
David Řepický - člen
Michal Dokoupil - člen
David Šafář - člen

Info

Spolek byl založen v roce 2019, je nevládní neziskovou organizací, která se zabývá studiem, prezentací, podporou historie obce Křelov-Břuchotín a aktivně se podílí na obnově památek a objektů souvisejících s obcí Křelov-Břuchotín.
Spolek je právnickou osobou.